Fordon

Fordon

Ångdrivna fordon, körklara samt i byggsats
Mamod SW1B Lastbil med tunnor
Tillgänglig
Körklar, fullt fungerande ångdriven lastbil med flak lastat med tunnor
3 400 kr