Leksaksmaskiner

Leksaksmaskiner

Enklare typer av ångmaskiner och tillbehör
Wilesco M96 Svetsare
Tillgänglig
M96 Svetsare. Vid användning lyser en blå lampa för att illustrera svetslåga. Tillbehör för Wilescos ångmaskiner. 
423 kr
Wilesco M89 Keramiker
Tillgänglig
M89 Keramiker. Tillbehör för Wilescos Ångmaskiner.
255 kr
Wilesco M77 Gunga
Tillgänglig
M77 Gunga. Tillbehör till Wilescos ångmaskiner.
591 kr
Wilesco M83 Tvättgumma
Tillgänglig
M83 Tvättgumma. Tillbehör till Wilescos ångmaskiner.
431 kr