Ritningar

Ritningar

Kort om Eskaders ritningar...Eskaders unika ritningsmaterial erbjuder modellbyggaren ett stort, omfångsrikt och inspirerande program. Ritningarna är i de flesta fall tillrättalagda för att underlätta bygget och omfattar alltid spantrutor och linjeritningar, utan vilka man inte kan bygga en förstklassig modell. Samtliga ritningar är dessutom utförda i skala 1:1 till modelleni fråga. Man kan således alltid ta ett exakt mått på ritningen och överföra det direkt till modellen – och måttet stämmer. ”Enkla” ritningar är oftast en styggelse, då man inte kan söka de svar man så väl behöver när man skapar sin båtmodell.Så här går det till när man sammanställer en förstklassig fartygsmodellsritning:Först insamlas underlag och material i form av originalritningar till den aktuella båten. Därefter renritas en komplett modellritning. Därvid utglesar man spantrutorna och korrigerar också ritningarna efter t.ex. foton och bilder av förebilden. Observera att ”originalritningar” oftast endast är s.k. utslagsritningar, som ofta frångås vid bygget avdet riktiga fartyget. Därför avviker det verkliga fartyget ofta på väsentliga punkter från de ursprungliga ritningarna. ”Originalritningar” är alltså inte alltid en garanti för att modellen överensstämmer med förebilden!För att fullända ritningarna byggs sedan en ”pilotmodell”. Under bygget av denna kan uppenbara felaktigheter i ”originalritningarna” rättas till. Detta är alltså ett mycket avancerat arbete som kan dra ut på tiden i flera år.Det går inte att fuska och det finns inga genvägar. En korrekt framställd modellritning kan bli en källa till kunskap för modellbyggaren och dessutom vidarebefordra alla de erfarenheter som gjorts vid bygget av pilotmodellen.I stort sett samtliga ritningar i Eskaders program har tillkommit på ovanstående sätt. I de fall där inte originalritningar funnits att tillgå har bl.a. uppmätningar och vetenskapliga rekonstruktionsarbeten använts.
Lovisa
Tillgänglig
Roslagsskuta - Skala 1:50 - Modellens största längd 42 cm - Största höjd 43 cm - Ritning - 2 blad. Vår ritning är detaljerad och kompletterad med skisser som visar delar och vyer av skrov och rigg på ett för modellbyggaren mycket klargörande sätt. Roslagsskutan eller “storbåten” var en typ av båt som dominerade alla Östersjöns skärgårdar...
500 kr
Katy (1800)
Tillgänglig
Lotskutter - Skala 1:48 - Modellens största längd 51 cm - Största höjd 46 cm - Ritning med 48-sidig byggbeskrivning - engelsk text. Katy utgör en representant för de snabba lotsbåtar som användes i början av 1800-talet. Tack vare sin snabbhet fungerade dessa båtar även som nyhetsförmedlare i Brittiska flottan. Besättningen utgjordes i regel av 6-7 man.
440 kr
Phantom (1868)
Tillgänglig
Lotskutter från New York - Skala 1:96 - Modellens största längd 34 cm - Största höjd 34 cm - Ritning med engelsk text. Phantom byggdes på beställning av New Yorks hamnlotsar. Konstruktören Dennison J. Lawlor stod på toppen av sin karriär när han skapade Phantom som var en av sin tids vackraste och snabbaste skonare. Phantom förliste med man och allt i en orkan år 1888.
272 kr
Sultana (1767)
Tillgänglig
Kolonialskonare (Toppsegelskonare) - Skala 1:64 - Modellens största längd 42 cm - Största höjd 37 cm - Ritning med engelsk text. Sultana, som i längd inte var större än en medelstor vedskuta, seglade åtskilliga resor över atlanten. Hon visade en enastående sjövärdighet och skall, enligt svenska källor, även ha anlöpt Göteborg...
272 kr
America (1851)
Tillgänglig
Tvåmastad skonert - Skala 1:64 - Modellens största längd 42 cm - Största höjd 17 cm - Ritningssats på engelska.Kappseglingsyachten America tog 1851 hem segern i den av engelsmännen utlysta tävlingen Kings Cup. (Se även ritning nr 67-Sverige.) Denna ritning på America motsvarar en byggsats som tidigare funnits i Eskaders program.
460 kr
Fair American (1778)
Tillgänglig
Brigg - Skala 1:64 - Modellens största längd 65.5 cm - Största höjd 54.5 cm - Ritningssats med engelsk text.Fair American byggdes för att delta i Amerikanska revolutionen på den revolterande sidan. Hon bestyckades med 14 kanoner. Ritningen bygger på den i USA välkända modellen av...
460 kr
Benjamin W. Latham (1902)
Tillgänglig
Bankfiskeskonare - Skala 1:96 / 1:48 - Modellens största längd 42 cm / 84 cm - Största höjd 35.5 cm / 71 cm - Ritning - 3 / 4 blad med engelsk text. Benjamin W Latham representerar en mindre typ av bankfiskeskonare som i huvudsak fiskade makrill i Atlanten. Hon tjänstgjorde från 1906 till 1943 stationerad i Filton Fish Market, New York City.
Eagle (1847)
Tillgänglig
Toppsegelskonare - Skala 1:64 - Modellens största längd 61 cm - Största höjd 48 cm - Ritning - 4 blad med engelsk text. Eagle var ett typiskt styckegodsfartyg från den amerikanska ostkusten. Hennes enkla och lättskötta rigg gjorde att hon behövde mycket liten besättning. Den trad som mest trafikerades var Bath - New York, där Eagle visade sin snabbhet genom att göra...
500 kr
Rattlesnake (1781)
Tillgänglig
Kaparfregatt - Skala 1:66 - Modellens största längd 71 cm - Största höjd 46 cm - Ritning - 2 blad med engelsk text. Rattlesnake var en lätt 20 kanoners kaparfregatt med en besättning på 85 man. Hon byggdes i USA efter ritningar som fortfarande finns bevarade i Engelska amiralitetets arkiv. Tack vare detta har en fantastiskt detaljerad ritning med mängder av perspektivskisser...
440 kr
Harriet Lane (1857)
Tillgänglig
Å̊ngskonert (Hjulångare) - Skala 1:144 - Modellens största längd 48 cm - Största höjd 22.5 cm - Ritning - 3 blad med engelsk text. Harriet Lane gjorde tjänst som representationsfartyg och användes av dåvarande presidenten i USA. Efter skiftande öde i blev hon vrak år 1884 i närheten av Pernambuco.
440 kr
Dapper Tom (1815)
Tillgänglig
Clipperskonare - Skala 1:77 - Modellens största längd 59.5 cm - Största höjd 44.5 cm - Ritning - 2 blad med engelsk text Fartyg av denna typ var speciellt snabba och försedda med lätt men effektivt artilleri för att kunna avvisa anfallande kapare och pirater, segla ifrån dem och nå sin destination.
272 kr
Elsie (1910)
Tillgänglig
Bankfiskeskonare - Skala 1:96 - Modellens största längd 53 cm - Största höjd 40 cm - Ritning - 3 blad med engelsk text. Elsie blev berömd genom de internationella kappseglingarna i Atlanten. Där representerade hon år 1921 USA i kamp mot Blue-Nose från Canada. Hon är även känd genom sin roll i filmen “Havets hjältar” med bl a Spencer Tracy. Elsie strandade år 1935.
520 kr
Roger B. Taney (1833)
Tillgänglig
Toppsegelskonare - Skala 1:77 - Modellens största längd 47.7 cm - Största höjd 34 cm - Ritning -1 blad med engelsk text. Fartyg av denna typ var mycket populär under mitten av 1800-talet utefter den amerikanska atlantkusten. R B Taney förliste i närheten av Savannah efter ett blixtnedslag år 1857.
220 kr
Hildina (1951)
Tillgänglig
Dieseltrålare. - Skala 1:96 - Modellens största längd 43 cm - Största höjd 20.5 cm - Ritning - 2 blad med engelsk text. Hildina är en högsjötrålare avsedd för fiske i vattnen kring Brittiska öarna. Liknande trålare har även byggts i t ex Sverige och Tyskland.
280 kr
Ej tillgänglig
Volante (1853)
Ej tillgänglig
Handelsbrigg - Skala 1:96 - Modellens största längd 52 cm - Största höjd 37 cm -Ritning - 2 blad med engelsk text. Volante byggdes 1853 av William Webb, på sin tid New Yorks mest framstående Skeppsbyggare. Volante seglade på traden New York - Medelhavet till april 1862. Efter skiftande öden registrerades hon i Bueno Aires 1875.
Young America (1853)
Tillgänglig
Clipperskepp - Skala 1:192 - Modellens största längd 52 cm - Största höjd 33 cm. - Ritning - 4 blad med engelsk text. Young America sjösattes ett par år efter Flying Fish. Byggmästare var William Webb, New York, USA. Hon rundade Kap Horn mer än femtio gånger. År 1886 rapporterades Young America saknad. Hon gick då under österrikisk flagg. 
360 kr