Skala 1:43 - 0

Skala 1:43 - 0

Preiser 65602 (1:43)
Tillgänglig
Sittande figurer, sats med 24 omålade figurer
302 kr
Preiser 65601 (1:43)
Tillgänglig
Gående figurer, sats med 18 omålade figurer
262 kr
Preiser 65600 (1:43)
Tillgänglig
"Backpackers", resenärer och stående figurer, sats med 16 omålade figurer
262 kr
Preiser 65357 (1:43)
Tillgänglig
Amerikansk järnvägspersonal i fikarummet
360 kr