Böcker

Böcker

Handböcker för bygge av modellångmaskiner, handhavande av svarv mm.
Handbok - Modellsvarven
Tillgänglig
Modellsvarven, dess konstruktion och handhavande 155 sid. på engelska.
325 kr
HB94 Modellångmaskinshandboken
Tillgänglig
Uppslagsverk m. ritning och tillverkningsbeskrivningar för backventiler, pumpar, visslor, brännare, vattenstådställ mm. 199 sid.
På engelska.
373 kr
HB45
Tillgänglig
Tillverkning av HÖGVARVIGA MODELLÅNGMASKINER och ångpannor för snabba båtar, bilar mm.
373 kr
HB1 - Tillverkning av modellångmaskiner
Tillgänglig
Handbok om tillverkning av modellångmaskiner, både marina och stationära, samt tillbehör som kranar, lubricatorer mm.
335 kr